พวกเขาเนื่องจากไม่สามารถบรรลุการแข่งขันได้ในระหว่างการแ […]...