สำหรับความหวังทั้งหมดว่าสิ่งต่าง ๆ จะแตกต่างและยั่งยืนม […]...